Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:764 (2004-2005)
Innlevert: 10.05.2005
Sendt: 11.05.2005
Besvart: 19.05.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Den private Skjærgårdsskolen på Fevik i Grimstad har i lengre tid blitt lovet en avklaring på sin søknad om å få tilbake det statlige tilskuddet som de har mistet. Både departementet og direktoratet synes å ha brukt rimelig lang tid på å sette seg inn i sakens realiteter for å komme nærmere en konklusjon. Først fikk ledelsen ved skolen opplyst at en avklaring skulle foreligge i slutten av februar. Svaret uteble. Så ble skolen forespeilt svar innen påske, men svaret uteble igjen.
Når kan privatskolen endelig forvente seg svar?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Utdanningsdirektoratet fattet vedtak om å trekke tilbake godkjennelsen av Skjærgårdsskolen den 28. oktober 2004. Skjærgårdsskolen sendte en klage på vedtaket til Utdanningsdirektoratet den 26. november samme år. Utdanningsdirektoratet vurderte saken på ny, men fant ikke grunnlag for å omgjøre sitt vedtak. Klagen ble derfor ved brev av 20. desember 2004 sendt Utdannings- og forskningsdepartementet for behandling.

Departementet har hele tiden hatt som siktemål å få behandlet saken ferdig i løpet av sommeren 2005. Sakens omfang og kompleksitet gjør imidlertid denne tidsangivelsen svært usikker. Det presiseres at departementet ikke på noe tidspunkt har gitt konkrete løfter om forventet saksbehandlingstid.