Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:801 (2004-2005)
Innlevert: 24.05.2005
Sendt: 24.05.2005
Besvart: 30.05.2005 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Bedring av sikkerheten til sjøs er noe som har høy prioritet og som alle er opptatt av. Flåte- og entringssystemet SATURN er en patentert oppfinnelse som har vakt stor interesse og som har fått en meget god omtale fra de faginstanser som har testet systemet. Likevel har prosjektet stoppet opp og oppfinneren står i fare for å måtte skrinlegge hele prosjektet.
Hva vil statsråden gjøre for at dette viktige sikkerhetstiltaket kan komme i produksjon og bruk?

Begrunnelse

Flåte- og entringssystemet SATURN er en oppfinnelse som forlengst er patentert, og den har blitt testet av flere faglige aktører på området. Her kan nevnes Redningsselskapet, SINTEF, Norges Rederiforbund, Sunnmøre og Romsdal Fiskarlag og Sikkerhetssentret Aukra. Pressen har også gitt oppfinnelsen rosende omtale.
Oppfinneren som kommer fra Møre og Romsdal har på bakgrunn av dette brukt mye tid og penger på å komme videre med prosjektet, men uten å lykkes.
Med en så god attest fra faglig hold burde det være enkelt å få satt en slik oppfinnelse i produksjon og bruk.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Både det tidligere Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) har tidligere støttet SATURN-prosjektet både økonomisk og med rådgivning. Blant annet støttet SVO prosjektet med midler til årsavgiften på patentet i 2002 og 2003. Staten har således bidratt og stilt opp med økonomisk støtte til prosjektet over lengre tid. Spørsmål om eventuell ytterligere medvirkning fra virkemiddelapparatet (nå Innovasjon Norge) sin side må vurderes av virkemiddelapparatet selv i henhold til gjeldende retningslinjer.

Dagens krav i det gjeldende lovverket for redningsflåter er basert på internasjonale standarder. Jeg vil ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet for å be om at det fra norsk side tas initiativ til å stille strengere krav på dette området i det internasjonale regelverket. Et slikt krav vil kunne innebære mulige positive virkninger for SATURN.