Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:829 (2004-2005)
Innlevert: 27.05.2005
Sendt: 30.05.2005
Besvart: 03.06.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Studentenes landsforbund har lagt frem forslag om at det bør gis tilbud om fastrentelån med 10 og 20 års løpetid for studenter som tar opp lån i Statens lånekasse.
Har utdanningsministeren planer om å sette i gang en utredning der dette forslaget vurderes?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Departementet har mottatt rapporten "Varig lav rente" fra Studentenes Landsforbund. Vi har diskutert forslaget med StL og har satt i gang et arbeid sammen med Lånekassen for å se nærmere på forslagene i rapporten.