Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:831 (2004-2005)
Innlevert: 30.05.2005
Sendt: 31.05.2005
Besvart: 08.06.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Kan statsråden akseptere at Widerøe innstiller en rekke flyavganger i forbindelse med en varslet streik, er dette innenfor rammen av avtalen mellom staten og selskapet, og hva vil statsråden gjøre for at så ikke skjer igjen?

Begrunnelse

Widerøe har innstilt en rekke flyavganger det siste døgnet fordi det de forelå en mulighet for streik i selskapet. Widerøe har i media begrunnet denne beslutningen med at verdiene i selskapet måtte sikres.
Konsekvensen har vært stor ulempe og belastning for en rekke passasjerer.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: For å sikre et tilbud av flyruter på rutestrekninger som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, kjøper staten flyrutetjenester basert på anbudskonkurranse. Widerøes Flyveselskap ASA er et av flyselskapene som har kontrakter med Samferdselsdepartementet på slike ruter.

På disse anbudsrutene har operatøren i henhold til kontrakten ansvar for oppfyllelse av det avtalte trafikkopplegget. Ved avvik av betydning skal operatøren straks varsle Samferdselsdepartementet.

I denne saken ble departementet varslet om en mulig streik, men ikke om kanselleringene i forkant av en mulig streik. Denne type kanselleringer er etter departementets vurdering av en slik betydning av departementet burde ha blitt varslet. Departementet vil på den bakgrunn innskjerpe selskapets ansvar for å varsle om vesentlige avvik fra det avtalte trafikkopplegget.

I henhold til kontraktene på disse rutene har operatørene et regularitetskrav på 98,5 pst. på årsbasis. Ved en kanselleringsprosent på over 1,5 pst. som skyldes selskapet selv, foretar departementet trekk i tilskuddet til operatøren for hele avviket. I 2004 ble Widerøe trukket 4 mill. kr. Selskapet ligger også an til å få et trekk i tilskudd i 2005 for siste avregningsperiode (dvs. 1. april 2004-31. mars 2005) på grunn av for mange kanselleringer som skyldes selskapet. Departementet legger opp til å avklare størrelsen på dette beløpet i løpet av juni 2005.

Jeg vil avslutningsvis gjøre oppmerksom på at operatøren i henhold til kontraktene skal sende rapporter til departementet 6 ganger i året om blant annet driften av rutene. Når departementet mottar rapporten for den aktuelle perioden for denne saken, vil departementet gå gjennom rapporten fra selskapet på punktet om kanselleringer og årsakene til disse, og vurdere hvorvidt disse kanselleringene skal inngå i grunnlaget for eventuelt trekk i tilskudd for neste avregningsperiode (dvs. 1. april 2005-31. mars 2006).