Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:863 (2004-2005)
Innlevert: 09.06.2005
Sendt: 09.06.2005
Besvart: 17.06.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): På noen plansjer laget av Miljøverndepartementet til British Councils klimautstilling på Rådhusplassen i Oslo 20. mai til 13. juni 2005 står det: "Klimaendringene kan gi mer ekstremt vær i Norge og i resten av verden. Flere stormer, mer og kraftigere nedbør, sterkere vind [...]." Et oppslag i VG sår betydelig tvil om denne påstanden.
Har statsråden faglig belegg for at en eventuell global oppvarming vil resultere i flere stormer?

Begrunnelse

Dr. Chris Landsea, en ledende orkanforsker, mener bestemt det ikke er belegg for at klimaendring i form av varmere vær vil medføre økt fare for orkan.
I VG 3. juni 2005 Klimaforsker og vindekspert Knut Harstveit ved Meteorologisk institutt sier: "Det er muligens noen tidligere, enkle klimamodeller som har vist at vi får mer vind. Med de modellene vi nå rår over, ser vi ikke noe til vindøkningen på våre breddegrader." og "Enkelte modeller viser en liten økning, andre viser også en liten nedgang. Men alt er innenfor den usikkerhet som slike prognoser vil ha."
I samme avis intervjues klimaforsker Asgeir Sorteberg ved Bjerknes senter for klimaforskning i Bergen, som mener det ikke er belegg for å bruke begrepet "villere" om fremtidens norske klima.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Miljøverndepartementet setter pris på det initiativ British Council har tatt til den pågående klimautstillingen og er en av flere av deres samarbeidspartnere i denne sammenheng. De aktuelle plansjene må ses på som et felles produkt.

Jeg mener at det er faglig belegg for de aktuelle utsagnene som står på plansjene. I den siste hovedrapporten fra FNs klimapanel refereres det til økt sannsynlighet for flere hete dager, generelt mer nedbør i nord og mer sterk nedbør på midlere og høyere nordlige breddegrader, samt økt frekvens av alvorlig tørke i en del områder (Nord- og Vest-Afrika, Middelhavsområdet). Klimapanelet betrakter det som meget sannsynlig at de nevnte værfaktorer vil øke i intensitet og/eller hyppighet. Når det gjelder endring i stormaktivitet spesielt, står det i rapporten at det er vanskelig å konkludere, da modellene gir ulike resultater. I litteratur som er fremkommet blant annet innenfor rammen av nasjonale forskningsprogrammer har imidlertid forskere fremhevet at risikoen for sterk vind, høye bølger og stormflo øker.

Sitatet fra plansjen som er gjengitt i spørsmålet er: "Klimaendringene kan gi mer ekstremt vær i Norge og i resten av verden. Flere stormer, mer og kraftigere nedbør, sterkere vind [...]". Det er her viktig å understreke at teksten bruker verbet "kan" og ikke "vil", som Vaksdal bruker i sitt spørsmål.

Vår forståelse av klimasystemet utvikles og forbedres stadig. Vi har også registrert de bidragene som Vaksdal refererer til om at nyere modeller ikke viser noen vindøkning på våre breddegrader. Jeg ser frem til den neste hovedrapporten fra FNs klimapanel som kommer i 2007, som vil gi en grundig evaluering av den nye klimaforskningen, også når det gjelder hva som kan forventes av ekstremvær i tiårene framover.