Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:956 (2004-2005)
Innlevert: 30.06.2005
Sendt: 01.07.2005
Besvart: 06.07.2005 av nærings- og handelsminister Børge Brende

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Tinn kommune har ved flere anledninger anmodet Nærings- og handelsdepartementet om et møte i anledning gjennomføring av konsesjonsavtalen mellom staten ved Næringsdepartementet og Norsk Hydro fra 1988.
Vil statsråden ta initiativ til et møte med Tinn kommune, og ev. når vil dette finne sted?

Begrunnelse

Tinn kommune har ved flere anledninger, sist 18. mars 2005, anmodet departementet om et møte for å komme med innspill til de opplysninger som Norsk Hydro har lagt fram for departementet i anledning ovennevnte konsesjonssak. Det burde både i henhold til konsesjonsavtalen, pkt. 6, og alminnelig forvaltningspraksis være opplagt at kommunen har krav på å få legge fram sine synspunkter for departementet, og det forventes derfor at dette kan imøtekommes. Departementets svar der man ber om mer tid kan ikke sies å være en saklig begrunnelse da arbeid som nå pågår gjennomføres uten at kommunen har fått framføre sine synspunkter på en tilfredsstillende måte.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Saken er til behandling i departementet og har krevd tildels omfattende juridiske vurderinger. Det arbeidet som nå pågår i departementet angående denne saken gjelder de synspunkter som allerede er fremkommet.

Departementet er innstilt på at Tinn kommune skal få en grundig gjennomgang av saken og få god anledning til å legge frem sine synspunkter, også eventuelle nye synspunkter, så snart vurderingen som departementet nå gjennomfører er ferdig. Vi vil komme tilbake til et konkret møtetidspunkt med Tinn kommune.