Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:9 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 12.10.2005
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 14.10.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det vises til skriftlig spørsmål nr. 563 (2004-2005), hvor statsråden indikerer at han vil jobbe for en internasjonal flyavgift sammen med hans internasjonale kollegaer.
Hva er status i denne saken, og har statsråden på noen måte igangsatt et arbeid som forplikter Norge eller en ny regjering til å jobbe for innføringen av en internasjonal flyavgift?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: På bakgrunn av at dette er et avgiftsspørsmål er det besvart av finansministeren.

Etter initiativ fra blant annet Frankrike har EUs finansministere drøftet muligheten av å innføre en særavgift på flyreiser for å finansiere økt bistand til utviklingsland. Spørsmålet om flybillettavgifter ble sist diskutert på et uformelt møte 9. og 10. september. Der ble det klart at en gruppe medlemsland vil vurdere å innføre en flybillettavgift for å finansiere bistandsprosjekter.

Regjeringen har fulgt med på utviklingen i dette arbeidet i EU. Regjeringen har imidlertid ikke tatt stilling til om Norge bør innføre en flybillettavgift.