Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:10 (2005-2006)
Innlevert: 11.10.2005
Sendt: 12.10.2005
Besvart: 14.10.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I svar på skriftlig spørsmål nr. 732 (2004-2005) fra representanten Øyvind Korsberg lovet statsråden en snarlig og hensiktsmessig løsning for beltebilen på Høvringen gjennom en regelverksendring, men understreket at saken først måtte på høring. Høringsfristen skal nå ha utløpt.
Når kan man forvente at den varslede endringen i regelverket iverksettes slik at problemstillingen, som saken rundt beltebil på Høvringen Høyfjellshotell illustrerte, blir løst?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Miljøverndepartementet sendte 22. august 2005 forslag til forskrift om tillatelse til bruk av beltebil på høring med høringsfrist 5. oktober d.å. Det er i høringsbrevet lagt opp til at forskriften skal tre i kraft 15. november 2005. Det har innkommet flere høringsuttalelser til forslaget, og saken er nå til behandling i departementet.

Til orientering er alle dokument i saken tilgjengelig på Miljøverndepartementets nettsider.