Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:29 (2005-2006)
Innlevert: 18.10.2005
Sendt: 18.10.2005
Besvart: 24.10.2005 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Gjelder forbeholdene om løftene og målene i regjeringsplattformen, gjengitt i begrunnelsen under, bare for utgiftssiden, eller gjelder det også for inntektssiden, og konkret, kan en begrensning i handlingsrommet gjøre det aktuelt å gå bort fra løftet om kun å øke skattenivået til 2004-nivå (pluss 4 mrd. kr i forhold til 2005) eller alternativt å øke bruken av oljeinntekter utover de rammer som fremgår av handlingsregelen?Begrunnelse

I Regjeringens politiske plattform er det skrevet: "I denne plattformen legger vi fram våre felles målsettinger for politikken de neste fire årene. Hvor langt vi lykkes i å nå målene vil avhenge av det økonomiske handlingsrommet. Hvor stort dette handlingsrommet er, avhenger av en del faktorer som det er vanskelig å forutsi utviklingen av. Dette gjelder blant annet veksten i regelbundne utgifter i Folketrygden, varierende skatteinntekter og framtidig oljepris. Hensynet til lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, stabil økonomisk og bærekraftig utvikling er grunnleggende hensyn i Regjeringens økonomiske politikk."

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Handlingsregelen for bruk av petroleumsinntekter ligger til grunn for Regjeringens budsjettpolitikk. Ifølge handlingsregelen skal petroleumsinntektene fases gradvis inn i norsk økonomi, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av kapitalen i Statens petroleumsfond. Når vi bare bruker avkastningen av fondet, sørger vi for at petroleumsformuen også vil komme framtidige generasjoner til gode.

Regjeringens ambisjonsnivå er stort på en rekke områder. Regjeringen vil føre en politikk som bidrar til fortsatt økonomisk vekst. Dette vil bidra til at skattegrunnlagene, og dermed offentlige skatteinntekter, øker over tid i takt med den økonomiske veksten. Regjeringen vil arbeide for et skattesystem som bidrar til rettferdig fordeling og bedrer økonomiens virkemåte. Det totale skatte- og avgiftsnivået i denne stortingsperioden skal videreføres på samme nivå som i 2004.