Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:47 (2005-2006)
Innlevert: 20.10.2005
Sendt: 21.10.2005
Rette vedkommende: Likestillings- og forbrukerministeren
Besvart: 26.10.2005 av likestillings- og forbrukerminister Karita Bekkemellem

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I Soria Moria-erklæringen heter det at kontantstøtten skal legges om når full barnehagedekning er oppnådd.
Kan statsråden redegjøre for hva denne omleggingen vil innebære?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Spørsmålet er stilt til kunnskapsministeren. Jeg vil som ansvarlig statsråd for kontantstøtteordningen besvare spørsmålet.

Som stortingsrepresentant Sjøli viser til, ønsker Regjeringen at kontantstøtten skal legges om når full barnehagedekning er oppnådd, og tidligst i 2008. Det er foreløpig ikke tatt stilling til hvilke endringer som vil bli foreslått.