Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:48 (2005-2006)
Innlevert: 20.10.2005
Sendt: 21.10.2005
Besvart: 28.10.2005 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): I valgkampen var det et sentralt løfte fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet å gjennomføre trinn 2 i maksprisen for barnehager fra 1. januar 2006. I Soria Moria-erklæringen heter det likevel at maksprisen fra 1. januar neste år blir 2 250 kr, ikke 1 750 kr som det ble lovet velgerne.
Kan statsråden redegjøre for hva som har endret seg siden dette løftet ble gitt i valgkampen?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Regjeringens politiske plattform er framforhandlet av tre partier med litt ulike valgprogram når det gjelder barnehagepolitikk og tidspunkt for innføring av maksimalpris på 1 750 kr pr. måned. I Soria Moria-erklæringen sier vi at vi skal innføre en ny maksimalgrense på 2 250 kr pr. måned fra 1. januar 2006 og 1 750 kr pr. måned senest ved utgangen av 2007. Dette vil bety en betydelig reduksjon i foreldrebetalingen, og en klar forbedring i forhold til forslaget til statsbudsjett fra Bondevik II-regjeringen, som foreslår å øke maksimalgrensen til 2 830 kr pr. måned. Sammenlignet med forslaget til statsbudsjett fra Bondevik II-regjeringen vil foreldre med ett barn i barnehage betale 6 380 kr mindre i året med en maksimalpris på 2 250 kr pr. måned.