Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:70 (2005-2006)
Innlevert: 27.10.2005
Sendt: 27.10.2005
Besvart: 03.11.2005 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): I forbindelse med naturkatastrofen i områdene i Pakistan og India så bevilger staten penger til nødhjelp. Men like viktig som økonomisk nødhjelp kan også være å bistå med materiell, personell osv.
Vil forsvarsministeren ta initiativ til at man benytter f.eks. 720 skvadronen på Rygge til bistand i den situasjonen som har oppstått i nevnte land?

Begrunnelse

På Rygge militære flystasjon har vi i dag et helikoptermiljø, som bl.a. i forbindelse med tsunamikatastrofen i Asia var varslet at de ville bli benyttet som bistand i det nødhjelpsarbeidet som skulle gjøres. På grunn av at det ble satt inn nok helikoptre fra andre land trengte man allikevel ikke bistanden fra 720 skvadronen på Rygge den gangen. 720 skvadronen på Rygge kan hjelpe til med å fly syke og sårede, fly mat og medisiner og nødhjelp. Etter opplysninger undertegnede har fremskaffet, så har skvadronen trent og øvd og har kapasitet på 4-6 helikoptre med tilstrekkelig verktøy, utstyr, deler, og mannskap i løpet av få dager i krisesituasjoner. Materiell er delvis pakket klart. Når vi nå igjen har fått en naturkatastrofe, så vil det være naturlig at norske myndigheter vurderer om vi har materiell og mannskap vi kan sette inn i disse områdene, hvis det er ønsket fra de land som er rammet.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jordskjelvet har forårsaket store materielle skader og mange menneskeliv er gått tapt, spesielt i Pakistan. En av de største utfordringene for å avhjelpe den vanskelige situasjonen, er å bringe nødhjelp til de utsatte områdene i fjellene nord i Pakistan. Til dette etterspørres tunge transporthelikoptre. Per 30. oktober er det 117 helikoptre fra NATO, FN, Pakistan og andre nasjoner som bidrar til denne transporten. Stortinget bevilget nylig 180 mill. kr ekstra til nødhjelpsarbeidet i Pakistan, jf. Innst. S. nr. 5 (2005-2006). I tillegg har Forsvaret donert en del utstyr (ca. 70 store telt, 1 000 tepper og 170 soveposer) til Pakistan. NATO opererer en luftbro til Pakistan for å frakte nødhjelp til området. Norge har her bidratt med 10 mill. kr. Så langt har NATO, i et godt samarbeid med FN, sendt inn 41 fly med 766 tonn nødhjelp. Når det gjelder spørsmålet om bruk av 720 skvadronen på Rygge, består avdelingen av helikoptre som har mindre kapasitet enn det som er etterspurt av NATO i denne operasjonen. Det er derfor ikke aktuelt å benytte skvadronen til disse oppdragene.