Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:81 (2005-2006)
Innlevert: 02.11.2005
Sendt: 03.11.2005
Besvart: 14.11.2005 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Under behandling av saken om nye redningshelikopter satte Stortinget krav til rekkevidde. I kravdokumentet KDNAWSARH fremstår rekkeviddekravet som mer tilfeldig og vagt presisert.
Mener statsråden at Stortingets krav om aksjonsradius ikke lenger skal vektlegges?

Begrunnelse

I innstillingen om den nye redningshelikoptertjenesten la Stortinget klare føringer på hvordan den nye tjenesten skulle fungere. Det ble blant annet nedsatt et helikopterfaglig utvalg som skulle videreføre Stortingets arbeid og komme med videre innspill. Av de krav som ble påpekt var krav til aksjonsradius. I KDNAWSARH er det klargjort hvilke krav som skal forstås som absolutte. Disse er merket med ordet skal (skrevet med fet skift) og er å oppfatte som ufravikelige. Som metode er dette greit nok men det fører jo til undring. Siden man har absolutte krav til f.eks. wirekutter, til 2 uavhengige søkelys, til tilstrekkelig belysningen under helikoptret for å nevne noen, ligger det klare føringer for å kunne tilfredsstille kravet. Det hele settes dog i et merkelig lys når kravet til ytelse og aksjonsradius for øvrig ikke er SKAL krav. En slik holdning fra Regjeringen reagerer jeg sterkt på, og vil hevde at dette ikke er å ta Stortingets krav og HFs innspill på alvor. Jeg håper derfor statsråden kan bekrefte at dette er en glipp i KDNAWSARH, og at distansekravene er absolutte av hensyn til hvor viktig nettopp dette er.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: De føringer Stortinget gav ved behandlingen av St.meld. nr. 44 (2000-2001) Om redningshelikoptertjenesten i fremtiden ble fulgt opp gjennom det fagkyndige utvalget Helikopterfaglige Forums (HF) anbefalinger i rapport av 2003.

Justisdepartementet ferdigstilte i september 2005 sitt Kravdokument for fremtidige norsk allværs redningshelikopter ("KDNAWSARH"), som fullt ut skal ha ivaretatt disse anbefalinger.

De kravene du peker på er ved en inkurie ikke uthevet særskilt i tidligere utgave av kravdokumentet, men skal gjelde slik de fremstår, i tråd med de foreliggende anbefalinger.