Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:91 (2005-2006)
Innlevert: 03.11.2005
Sendt: 04.11.2005
Besvart: 14.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Mener samferdselsministeren at sikkerheten ikke kan ivaretas like godt av private selskaper som av offentlige?

Begrunnelse

Høyre ser verden slik at det er det å fastsette gode kravspesifikasjoner som er viktig. Ikke at staten skal utføre kontrollen. Samferdselsministeren har i svar på spørsmål til Stortinget uttrykt seg uklart med hensyn til hva hun mener om dette spørsmålet.
Regjeringserklæringen fra Soria Moria må på mange måter forståes som en generell mistro til det sikkerhetsarbeid som utføres av private. Regjeringserklæringen kan på mange måter ses som diskreditering av de som utfører sikkerhetsarbeid i flyselskapene og andre transportbedrifter.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I mange sammenhenger kan sikkerheten ivaretas like godt av private selskaper som av offentlige. Som eksempel viser jeg til at luftfart er det sikreste transportmiddelet vi har i Norge og andre vestlige land. Det høye sikkerhetsnivået er avhengig av en rekke faktorer og aktører, og av disse spiller selvfølgelig flyselskapene en svært stor rolle. De fleste flyselskapene i disse landene er private, noe som viser at private selskaper i høyeste grad kan ivareta sikkerheten.