Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:107 (2005-2006)
Innlevert: 08.11.2005
Sendt: 09.11.2005
Besvart: 16.11.2005 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Under behandlingen av Dokument nr. 8:83 (2004-2005) ba et samlet storting om å få Den europeiske patentkonvesjonen til behandling så snart arbeidsgruppens rapport var avsluttet. Arbeidsgruppens arbeid er forlengst avsluttet og rapporten foreligger.
Når vil statsråden følge opp Stortingets krav og fremlegge saken for Stortinget?

Begrunnelse

Innst. S. nr. 236 (2004-2005).

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Saken om Norges forhold til Den europeiske patentkonvensjonen er nå under arbeid i departementet. Jeg vil gi høy prioritet til dette arbeidet. Så snart saken er klargjort, vil jeg på en egnet måte informere Stortinget om den videre fremdrift i saken.