Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:141 (2005-2006)
Innlevert: 17.11.2005
Sendt: 17.11.2005
Besvart: 21.11.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kommer samferdselsministeren til å trekke proposisjonen om Hardangerbrua?

Begrunnelse

Saken er blitt fordelt komité og komiteen arbeider nå med Hardangerbrua. Undertegnede er saksordfører. Det har kommet en del motstridende signaler fra de ulike regjeringspartiene, og det er derfor skapt usikkerhet om dette viktige prosjektets skjebne.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringa Stoltenberg II har anbefalt at blant anna St.prp. nr. 2 (2005-2006) Om utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordland vert handsama. Eg syner i samband med dette til brev av 10. november 2005 frå Statsministerens kontor til Stortingets presidentskap.