Skriftlig spørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:154 (2005-2006)
Innlevert: 21.11.2005
Sendt: 22.11.2005
Besvart: 25.11.2005 av justisminister Knut Storberget

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Amerikanske myndigheter, Oslo-politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener dagens lokalisering av USA-ambassaden i Oslo gjør bygningen til et mulig terrormål, og at en flytting i vesentlig grad vil redusere sannsynligheten for et terroranslag. Amerikanske og norske myndigheter har overfor Oslo kommune gjort det klart at det bare foreligger ett alternativ til dagens lokalisering: Huseby.
Er statsråden enig med politiet i at ambassaden bør flyttes, og at tomten på Huseby er et godt alternativ?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal av eget tiltak eller etter anmodning utarbeide trusselvurderinger og bistå i forbindelse med sikkerhetsrådgivning. Det vises i denne sammenheng til tjenestens vurdering av 10. mai 2005 vedrørende eventuell flytting av den amerikanske ambassaden i Oslo. I vurderingen, som ble oversendt Oslo kommune 28. juni 2005, fremgår blant annet følgende:

"PST forventer at en relokalisering vil medføre at sikkerheten rundt ambassaden forbedres, men har ingen synspunkter eller anbefalinger i forhold til valg av spesielle tomtealternativer."

Politiet vil kunne bistå med rådgivning i politifaglige eller sikkerhetsmessige spørsmål med utgangspunkt i den løsning som kommunens politiske myndigheter velger. På denne bakgrunn har politiet gitt en generell redegjørelse om ansvarsforhold og ulike spørsmål i tilknytning til sikring av ambassader overfor arbeidsgruppen nedsatt av byutviklingskomiteen i Oslo kommune.

Det er min klare oppfatning at pliktene Norge har som vertsland for den amerikanske ambassaden etter Wien-konvensjonen krever at ambassaden flyttes.