Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:175 (2005-2006)
Innlevert: 25.11.2005
Sendt: 28.11.2005
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 02.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen vil "gjeninnføre norskundervisning for asylsøkere som venter på å få behandlet sine søknader".
Hvordan vil statsråden sikre at dette skjer?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Spørsmålet ble overført fra kunnskapsministeren.

Gjeninnføring av norskopplæring for asylsøkere krever at en del spørsmål avklares, og departementet har begynt dette arbeidet. Det gjelder bl.a. spørsmål om avgrensning av målgruppen, forholdet til rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, ansvar for gjennomføring av norskopplæring til asylsøkere, opplæringens omfang, intensitet og innhold og spørsmålet om finansiering av ordningen. Det er derfor nå for tidlig å konkludere med hvordan og når en gjennomføring vil skje.