Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:189 (2005-2006)
Innlevert: 29.11.2005
Sendt: 30.11.2005
Besvart: 08.12.2005 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til medieoppslag der det fremkommer at statsråd Sylvia Brustad er positiv til at en kvinne kan befruktes med avdødes samboers sæd.
Kan jeg be statsråden redegjøre for under hvilken lovhjemmel dette kan la seg gjøre; meg bekjent har dette ikke tidligere forekommet i Norge, hvilket også legens holdning bekrefter, idet han ikke vil utlevere sædprøven?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I media og i brev 24. november 2005 til Fremskrittspartiets stortingsgruppe har jeg gitt uttrykk for at det i forhold til bioteknologiloven bør kunne være mulig å utlevere de lagrede sædprøvene. Dette antas å være et uregulert område. Bioteknologiloven i seg selv inneholder ikke et forbud mot utlevering. Det kan likevel tenkes at andre forhold, som f.eks. privatrettslige avtaler, personvernhensyn og taushetsplikt, vil kunne ha betydning for spørsmålet om utlevering av materialet.

Det er imidlertid helt klart at det etter bioteknologiloven ikke er anledning til å benytte sæd fra avdød ektefelle eller samboer til assistert befruktning i Norge.