Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:212 (2005-2006)
Innlevert: 01.12.2005
Sendt: 02.12.2005
Besvart: 08.12.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I Tibet har en rekke munker blitt arrestert i ett av Lhasas største klostre, og øvrige munker i klosteret har fått portforbud etter at de nektet å skrive under på en erklæring som i praksis hadde medført et brudd med deres åndelige leder Dalai Lama. Situasjonen i Lhasa beskrives av utenlandske vitner som forverret de siste ukene, med nye brudd på fundamentale menneskerettigheter for befolkningen.
Hvordan vil utenriksministeren følge opp brudd på menneskerettighetene i Tibet overfor kinesiske myndigheter?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Menneskerettigheter er et sentralt tema i dialogen mellom Norge og Kina, og det er et betydelig aktivt norsk engasjement i forhold til Tibet og menneskerettighetssituasjonen.

Norsk motstand mot dødsstraff, fremme av religionsfrihet og vern av den tibetanske kulturen vektlegges både i våre jevnlige bilaterale kontakter med kinesiske myndigheter på ulike nivåer og i alle relevante multilaterale sammenhenger, som FNs menneskerettighetskommisjon. Vi tar også opp enkeltsaker med kinesiske myndigheter der tibetanere er fengslet på utilbørlig grunnlag.

Norges ambassade i Beijing undersøker nå hva som har skjedd i klosteret som representanten viser til, og ambassaden vil også ta opp denne aktuelle situasjonen med kinesiske myndigheter.

Avhengig av hva som framkommer, vil spørsmål vedrørende denne konkrete saken kunne bli reist under den neste norsk-kinesiske rundebordskonferanse om menneskerettigheter. Den vil finne sted i Oslo 4.-6. januar 2006. Rundebordskonferansen gir god anledning til å ta opp situasjonen i Tibet og det på politisk nivå. Den norske delegasjonen vil bli ledet av statssekretær Raymond Johansen.

Også norske utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner har engasjert seg i Tibet. Spesielt arbeider Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet aktivt med spørsmålet om religionsfrihet i Kina, med særlig fokus på Tibet og buddhisme. Koalisjonen er bredt sammensatt med deltakere blant annet fra forskningsinstitusjoner, tros- og livssynssamfunn og NGO-er. Det er Regjeringens syn at slike organisasjoner gjør et viktig og godt arbeid.