Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:240 (2005-2006)
Innlevert: 07.12.2005
Sendt: 08.12.2005
Besvart: 14.12.2005 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva har statsråden konkret tenkt å foreta seg for å sikre at Think Nordic ikke nedlegges?


Begrunnelse

Igjen står el-bilprodusenten Think Nordic i fare for å bli lagt ned. Tidligere har bilprodusenten Ford trukket seg ut, mens et sveitsisk firma eier bedriften nå. Bedriften er å nå ikke i stand til å betale ut lønninger og står på konkursens rand. Dette er en bedrift som er svært viktig for lokalmiljøet i Aurskog/Høland, men er også svært viktig sett i et miljømessig perspektiv.
Den nye rød-grønne regjeringen og statsråden har ved gjentatte anledninger varslet at den vil føre en aktiv næringspolitikk. I denne saken har statsråden mulighet til å handle og vise at dette er mer enn honnørord.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Jeg er kjent med at styret i selskapet Think Nordic torsdag 8. desember 2005 vedtok en finansieringsplan for bedriften. Dette fører til at driften videreføres og arbeidsplassene i Aurskog opprettholdes. Jeg kjenner ikke detaljene i finansieringsplanen, men jeg legger til grunn at arbeidet med utviklingen av bedriftens innovative produkter videreføres. Jeg håper at dette gir et godt grunnlag for en moderne og miljøvennlig bilproduksjon i Aurskog.