Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:260 (2005-2006)
Innlevert: 12.12.2005
Sendt: 12.12.2005
Besvart: 16.12.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Er det korrekt at regelverket knyttet til økonomisk sosialhjelp er slik utformet at boutgifter eller utgifter til livsopphold ikke dekkes dersom personen det gjelder lever i bofellesskap, uavhengig av om bofellesskapet er familieforhold, partnerskap eller lignende der en reelt sett er en husholdning eller om fellesskapet er uten slike familielignende forpliktelser og rett og slett er en boform, selvvalgt eller det boforholdet det er mulig å etablere?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Slik jeg forstår spørsmålet, omhandler det personer som bor sammen uten at de er ektefeller, partnere eller samboere. Tildeling og utmåling av økonomisk sosialhjelp skjer ut ifra en konkret vurdering av søkerens faktiske økonomiske situasjon. Søkere som deler bolig skal vurderes selvstendig. Sosialtjenesten kan ved utmålingen av sosialhjelp ta hensyn til at faste, felles utgifter som husleie, strøm, kommunale avgifter mv. forventes å bli delt mellom personer som deler bolig.