Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:294 (2005-2006)
Innlevert: 20.12.2005
Sendt: 20.12.2005
Besvart: 06.01.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til svar på skriftlig spørsmål nr. 246 (2005-2006). For mange av oss har julen et religiøst innhold, og ikke bare et kulturelt innhold, slik statsråden fokuserer på. En skolegudstjeneste uten en viss form for evangelisering, for eksempel gjennom fortellingen om juleevangeliet, vil være mest som teater å regne.
Hvordan mener statsråden det er mulig å skille mellom det religiøse og det kulturelle innholdet i en julegudstjeneste, uten at gudstjenesten skal bli en parodi på seg selv?

Begrunnelse

Sitater fra statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 246 (2005-2006):

"La meg derfor slå fast at det er i orden med julesanger og adventsstunder i skoletiden som en markering av den kulturelle siden ved høytiden jul. Det samme gjelder skolegudstjenester i skoletiden." "En skolegudstjeneste knyttet til høytider som er sentrale i det norske samfunnet, kan sees på som hele skolens realisering av generell del av læreplanen gjennom kulturell markering av f.eks. jul og påske."

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: En omfattende del av den norske kulturarven er basert på kristen tro og tradisjon. Det var derfor jeg i mitt svar til spørsmål nr. 246 fra representanten Ola T. Lånke henviste til skolens realisering av læreplanens generelle del, der dette er grundig utdypet i første del om "Det meningssøkende menneske" under overskriften Kristne og humanistiske verdier. Der står det blant annet:

Den kristne tro og tradisjon utgjør en dyp strøm i vår historie - en arv som forener oss som folk på tvers av trosretninger. [...]. Den binder oss sammen med andre folkeslag i ukens rytme og årets høytider, [...].

Når jeg i mitt svar peker på skolegudstjenester som kulturell markering, er det med utgangspunkt i at den kristne tro er en vesentlig del av vår kulturarv. Kirkens forkynnelse er uten tvil en viktig del av vår kulturelle tradisjon knyttet til jul.

Hensikten med at skolen deltar i skolegudstjenester er å kunne realisere første ledd i skolens formål for alle de hjem som ønsker det. I Kirken er det nettopp den trosmessige siden ved vår kulturarv som skal formidles.