Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:310 (2005-2006)
Innlevert: 29.12.2005
Sendt: 02.01.2006
Besvart: 11.01.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I finansministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 185 (2005-2006): "Det foreligger ingen konkrete planer om å innføre C02-avgift på innenlandsk bruk av gass." På TV2-nyhetene og NRK Rogaland radio den 19. desember 2005 tar derimot Sosialistisk Venstrepartiets Hallgeir H. Langeland til orde for en naturgassavgift, og signaliserer at Sosialistisk Venstreparti i Regjeringen jobber for en slik avgift.
Kan statsråden forsikre Stortinget om at en naturgassavgift ikke er under utredning/planlegging, slik at de som nå investerer i økt bruk av naturgass vet hva de har å forholde seg til?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I felleserklæringen fra Soria Moria står det at Regjeringen vil gjennomgå systemet for CO2-avgift for å hindre at bruk av gass til energiformål utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer. Som det framgår av mitt svar av 6. desember 2005 på skriftlig spørsmål nr. 185, vil unntak fra CO2-avgift eller kvoteplikt for visse anvendelser av gass innebære en uheldig vridning som svekker effektiviteten av de klimapolitiske virkemidlene. Spørsmål om ulike avgiftsforslag, også avgifter som gjelder på miljø- og ressursområdet, vurderes på vanlig måte i forbindelse med forberedelsen av de årlige budsjettfremleggelsene. Jeg viser også til at Regjeringen har varslet at vi vil ha en gjennomgang av miljøavgiftene.