Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:328 (2005-2006)
Innlevert: 11.01.2006
Sendt: 11.01.2006
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Spørsmålet ble trukket.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: .