Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:353 (2005-2006)
Innlevert: 16.01.2006
Sendt: 17.01.2006
Besvart: 27.01.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Når og på hvilken måte vil Regjeringen presentere for Stortinget sitt forslag til et felles norsk-svensk grønt sertifikatmarked?

Begrunnelse

Etter olje- og energiministerens møte med sin svenske kollega 16. januar ble det klart at den svenske regjeringen vil ha klart sitt lovforslag til et felles norsk-svensk sertifikatmarked for fornybar energi i mars i år. Skal et slik marked kunne tre i kraft fra 1. januar 2007, slik Stortinget har forutsatt, må et lovforslag om dette fremmes for Stortinget i løpet av vårsesjonen. En rekke aktører har konkrete planer for prosjekter for ny fornybar energi som kan komme inn under ordningen, og venter på en avklaring fra Regjeringen om utformingen av et felles norsk-svensk sertifikatmarked. At den norske regjeringen, i motsetning til den svenske, ikke har villet tidfeste når den vil komme med sitt lovforslag skaper usikkerhet rundt et grønt sertifikatmarked i Norge.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg hadde den 16. januar 2006 et møte med Sveriges samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin for å drøfte aktuelle energisaker. Vi drøftet blant annet det videre arbeidet med å utforme et norsk-svensk elsertifikatmarked.

Spørsmålet om videre framdrift var sentrale i drøftingene om et felles elsertifikatmarked. Den svenske regjeringen har tatt sikte på å legge fram en proposisjon om en utvidet svensk elsertifikatordning, der utenlandske elsertifikater kan bli inkludert, i løpet av mars. Avklaringer om Norges posisjon er viktig for utformingen av denne proposisjonen. På norsk side har avklaringene kommet for kort til at det kan etableres et norsk-svensk elsertifikatmarked fra 1. januar 2007. Vi skal nå arbeide i et mer langsiktig perspektiv for å utvikle et felles elsertifikatmarked.

Jeg vil understreke at fornybar energi er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og at dette vil være en viktig del av energipolitikken. I lys av utsettelsen av innføringen av et felles elsertifikatmarked vil Regjeringen vurdere nærmere hvordan andre virkemidler mest hensiktsmessig kan benyttes i satsingen på fornybar energi. Det er derfor for tidlig å si når Regjeringen kan presentere noe videre om saken for Stortinget.