Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:370 (2005-2006)
Innlevert: 19.01.2006
Sendt: 20.01.2006
Besvart: 03.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Egenandelen på fysioterapi har medført at enkelte pasientgrupper har fått store økonomiske utgifter. En årlig utgift på opp til 2 500 kr rammer de svakeste gruppene i samfunnet sterkest.
Vil statsråden sørge for at egenandelen på fysioterapi blir fjernet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2006?

Begrunnelse

I budsjettforliket med samarbeidsregjeringen for 2005 klarte Fremskrittspartiet å få fjernet den foreslåtte egenandelen på fysioterapi. Regjeringen har nå innført egenandel på fysioterapi fra 1. januar 2006. Fremskrittspartiet registrerer at i aftenposten fra 18. januar 2006, uttaler representantene Magnhild Meltveit Kleppa og Karin Andersen seg kritisk til konsekvensene dette har ført med seg. Innføringen av egenandel har ført til at mange som tidligere benyttet seg av fysioterapi nå har sluttet å benytte seg av denne behandlingsformen. Fysioterapi er en viktig behandlingsmetode både for smertelindring, mobilitet og opptrening.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Når det gjelder bakgrunnen for og generell informasjon om den nye egenandelen på 50 kr for diagnoselistepasientene, viser jeg til mitt svar av 27. januar 2006 på spørsmål nr. 322 fra stortingsrepresentant Inge Lønning.

Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen uttalt at den vil redusere egenandelene i helsetjenesten og holde dem på et lavt nivå. Vi har nå en gjennomgang av egenandelssystemet.