Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:382 (2005-2006)
Innlevert: 23.01.2006
Sendt: 24.01.2006
Besvart: 31.01.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Uværet over store deler av landet har medført svikt i kraftforsyningen flere steder. Både i nord og i sør har flere tusen mennesker vært uten strøm i flere dager midt i det kalde været. I media lover statsråden at Statnett skal ruste opp strømnettet, og viser til investeringsplaner for mange milliarder kroner. Statnett har flere ganger uttrykt at de trenger kapitaltilførsel for å gjennomføre disse planene, noe Regjeringen foreløpig ikke har etterkommet.
Når kan Statnett forvente å få tilført frisk kapital slik de har søkt om?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Statnett SF er systemansvarlig i det norske kraftsystemet og er pålagt svært viktige samfunnsoppgaver. Statnett skal gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i sentralnettet for kraft og står nå overfor en periode med flere store investeringer. Jeg forutsetter at Statnett gjennomfører sine planlagte investeringer, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006).

Statnett har søkt om en kapitaltilførsel på 2 mrd. kr i 2006. Søknaden tar utgangspunkt i kapitalbehovet fram til 2010, med tilhørende investeringsnivå på om lag 10,5 mrd. kr. En kapitaltilførsel av denne størrelsen må underlegges en grundig vurdering. Som påpekt i mitt svar av 17. november 2005 på spørsmål fra Stortingets energi- og miljøkomité vedrørende Statnetts investeringsplaner og behov for ny egenkapital, ble det ikke tid til å foreta en grundig vurdering av Statnetts kapitalsøknad i den korte perioden som var tilgjengelig før tilleggsproposisjonen måtte framlegges.

Regjeringen gjør nå en vurdering av Statnetts søknad, det er derfor for tidlig å si noe mer om den videre behandlingen av saken.