Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:418 (2005-2006)
Innlevert: 01.02.2006
Sendt: 01.02.2006
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 07.02.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge Dagens Næringsliv 21. og 22. januar 2006 så har det vært en kraftig økning av antall lobbyister i USA de siste årene. I 2004 ble det drevet lobbyvirksomhet for 2,1 mrd. dollar. Mange norske selskaper bruker store beløp på lobbyvirksomhet årlig for å ivareta sine interesser.
Hvordan ivaretar staten norske interesser og næringer, og hvor mye penger bruker norske myndigheter på lobbyvirksomhet i USA og andre land for å ivareta norske interesser, slik som sel og hvalfangst, samt norske fiskeriinteresser?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv 21. og 22. januar 2006.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Spørsmålet ble overført fra nærings- og handelsministeren.

Norske politiske og økonomiske interesser i utlandet ivaretas først og fremst gjennom utenrikstjenestens løpende arbeid. Kontakt med blant annet nasjonale parlamenter, internasjonale og nasjonale organisasjoner tillegges betydelig vekt i denne sammenheng. I all hovedsak er det utenriksstasjonene som står for denne løpende dialogen og fremme av norske interesser og synspunkter.

Bruk av ekstern bistand for kontakt med folkevalgte organer og andre lands forvaltningsapparater vil unntaksvis kunne være aktuelt hvor spesiell ekspertise er påkrevet. Dette behovet må vurderes i lys av kostnadene forbundet ved å kjøpe denne type ekspertise og sakens betydning for norske interesser. Dette gjelder også eventuell bruk av lobbyister.

Norges ambassade i Washington benyttet tidligere advokatbistand til å følge Kongressens arbeid med hvalsaken. En gradvis mindre oppmerksomhet om hvalsaken gjorde det naturlig å avslutte denne avtalen. Det skjedde ved utgangen av 2004, og dette arbeidsområdet er deretter blitt fulgt opp av ambassaden. Ved avtalens avslutning beløp kostnadene seg til USD 2 000 pr. måned.

I fiskerirelaterte saker, og særlig i forbindelse med dumpinganklagene mot norsk oppdrettslaks, har utenriksstasjonene selv hatt som førsteprioritet å være aktive for å formidle norske syn overfor myndigheter i europeiske land for å påvirke beslutningsprosessene.