Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:423 (2005-2006)
Innlevert: 01.02.2006
Sendt: 02.02.2006
Besvart: 21.02.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil helse- og omsorgsministeren gjøre for å sikre tilgang til den anbefalte pneumokokkvaksinen for barn?

Begrunnelse

Nasjonalt folkehelseinstitutt anbefaler konjugert pneumokokkvaksine for alle barn. Regjeringen har i St.prp. nr. 39 (2005-2006) fremmet forslag om bevilgninger for å dekke tilbud til barn født etter 1. januar 2006. For barn født før dette tidspunktet, må foreldre eller foresatte selv dekke kostnaden ved vaksinering. Direktør for Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen, opplyser imidlertid i Aftenposten 31. januar 2006 at vaksinen er utsolgt. Foreldre eller foresatte som allerede har fått resept på vaksinen Prevanar, opplever dermed at vaksinen ikke er tilgjengelig.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Siden november i fjor har etterspørselen etter pneumokokkvaksinen Prevenar vært betraktelig høyere enn tidligere. Årsaken til dette var blant annet stor oppmerksomhet i media som verken produsenten av Prevenar eller Nasjonalt folkehelseinstitutt kunne være forberedt på. Alle tilgjengelige doser av vaksinen i norske pakninger ble derfor utsolgt.

Den norske representanten for produsenten fikk imidlertid tak i 8 500 doser vaksine i engelske pakninger som opprinnelig var beregnet for markedet i Storbritannia. Statens legemiddelverk gav tillatelse til at disse pakningene kunne selges i Norge vedlagt et norsk pakningsvedlegg. Under transporten til Norge ble alle vaksinene utsatt for frost og dermed ødelagt.

Jeg er kjent med at representanten for produsenten på nytt har klart å få tak i ytterligere vaksiner, ca. 2 500 doser. Vaksinene forventes å være tilgjengelig fra neste uke av, forutsatt at transporten foregår uten problemer. Folkehelseinstituttet vil da begynne utsendelsen av vaksinen umiddelbart. Bestillinger fra leger og apotek som det dessverre hittil ikke har vært mulig å effektuere, vil bli prioritert først. Det arbeides for at grossistene skal ha norske pakninger av vaksinen tilgjengelig for distribusjon i apotek i mars måned.