Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:440 (2005-2006)
Innlevert: 08.02.2006
Sendt: 08.02.2006
Spørsmålet er trukket tilbake

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Spørsmålet ble trukket.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: .