Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:505 (2005-2006)
Innlevert: 22.02.2006
Sendt: 23.02.2006
Besvart: 01.03.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen jobber med å sikre dørproduksjon i Årdal, for å erstatte tapte Hydro-arbeidsplasser. Det eksisterer allerede en rekke dørprodusenter i Norge, hvorav flere i Rogaland. Flere av disse frykter for sin fremtid når en konkurrent etablerer seg ved hjelp av statlige midler. Arbeidsplasser i Årdal kan fort medføre nedleggelser andre steder.
Hvor store beløp vil Dooria motta fra offentlige ordninger, og hvilke vurderinger er gjort om hvordan dette påvirker eksisterende produsenter og konkurransen i dørmarkedet i Norge?Begrunnelse

Viser til artikkel i Teknisk Ukeblad:

http://www.tu.no/nyheter/produksjon/article47194.ece

Reddet planene om dørfabrikk

Innovasjon Norge har snudd i døra og besluttet å åpne lommeboka for en ny fabrikketablering i Årdal. Dermed ser det lyst ut for en stor dørfabrikk.
I desember signaliserte Innovasjon Norge skepsis til å støtte Doorias fabrikk-planer i Sogn og Fjordane.
Men nå har styret i Innovasjon Norge likevel vedtatt å støtte etableringen med i alt 79 millioner kroner i lån og tilskudd.
- En ny fabrikk i Årdal vil være svært viktig for omstillingsprosessen i Årdal. Den gir arbeid til mange av de som mister jobben hos Norsk Hydro når aluminiumsproduksjonen blir trappet ned fra 2007, sier, Steinar Olsen, styreleder i Innovasjon Norge.
Etableringen vil i første omgang gi bortimot 60 arbeidsplasser. Dermed erstattes nesten halvparten av de 130 arbeidsplasser som går tapt når den gamle ovnshallen på Hydro-fabrikken stenger. Og det skal være muligheter for utvidelser innen få år.
Dooria har vurdert å plassere fabrikken i Sverige eller Finland, men anser Årdal som det beste stedet på grunn av tilgjengelig kompetanse og god tilgang til underleverandører. Konsernet planlegger å investere i alt 100 millioner kroner i maskiner og opplæring.
Regjeringen har bevilget 100 millioner kroner til å skape nye arbeidsplasser i Høyanger og Årdal etter at Hydro bestemte seg for å legge ned deler av aluminiumsverket. Innovasjon Norge har ansvaret for oppfølging av omstillingen. Norsk Hydro, SIVA og Årdal kommune skal også bidra vesentlig til etableringen.
Dooria er en av de største produsentene av dører til boligmarkedet i Norden. Konsernet omsatte for i overkant av 300 millioner kroner i 2004.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Innovasjon Norges styre vedtok 1. februar å støtte to prosjekter knyttet til Dooria. Dooria Årdal AS (selskap under stiftelse) har fått innvilget lavrisikolån på 20 mill. kr, distriktsrettet risikolån på 10 mill. kr, bedriftsutviklingstilskudd på 5 mill. kr og investeringstilskudd på 8 mill. kr. SIVA Dooria Eiendom AS (selskap under stiftelse) har fått innvilget lavrisikolån på 15 mill. kr, distriktsrettet risikolån på 15 mill. kr og investeringstilskudd på 6 mill. kr. Dette innebærer at det totalt fra Innovasjon Norge er gitt 60 mill. kr i lån og 19 mill. kr i tilskudd til Doorias etablering i Årdal. Innovasjon Norge setter i tillegg av 11 mill. kr i tapsfond for risikolånene.

SIVAs styre vedtok 2. februar å føre opp et industribygg i Årdal. Bygget er beregnet å koste 60 mill. kr. SIVA vil gå inn med inntil 22 mill. kr i egenkapital. Resten av bygget vil blant annet bli finansiert med lån fra Innovasjon Norge. Dooria skal leie bygget av SIVA og skal selv finansiere tekniske anlegg, maskiner og utstyr.

I tillegg vil Aetat bidra med midler til lønnskompensasjon i en overgangsperiode for personer som blir overtallige hos Hydro.

Byggevarebransjen er en moden bransje i den forstand at det er begrensede forventninger til vekst i etterspørselen. Samtidig er det en bransje i stor omstilling. I løpet av få år har bransjen gått fra å være preget av regionale til nasjonale aktører. I dag er bransjen dominert av internasjonale aktører blant kjedene, entreprenørene og leverandører. Denne utviklingen gjør at det ikke lenger er et eget norsk, men et nordisk marked for byggevarer.

Innovasjon Norge vurderer det slik at man i dette nordiske markedet i fremtiden sannsynligvis vil ha noen dominerende internordiske dørleverandører, i tillegg til et antall spesialiserte nisjeprodusenter. Det pågår allerede en betydelig utfasing av produksjonskapasitet gjennom oppkjøp, nedtrapping og nedlegging. Trenden forventes å vedvare.

Dooria har vurdert flere alternative lokaliseringer for sin nye fabrikk, blant annet i Finland og Nord-Sverige. Dersom Dooria hadde etablert seg i et av disse landene, ville de respektive myndighetene kunnet ha gitt støtte til bedriften. Innovasjon Norges vurdering er at konkurransevridningseffekten inn mot andre norske bedrifter av Dooria Årdal isolert sett er begrenset og at en restrukturering i denne industrien uansett vil skje som følge av økende importkonkurranse. Dooria-prosjektet kan være med på å styrke den norske bransjen i konkurranse med de store internasjonale aktørene.