Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:547 (2005-2006)
Innlevert: 03.03.2006
Sendt: 06.03.2006
Besvart: 09.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Det blir mer og mer vanlig at privatpersoner leaser biler. Men de får i disse dager tilsendt faktura på årsavgift tillagt merverdiavgift fra firmaet de leaser av. De må da betale hele 3 581 kr istedenfor de vanlige 2 865 kr i årsavgift.
Synes finansministeren det er rimelig at årsavgiften er gjenstand for merverdiavgift, hva er begrunnelsen for at det er slik, og vil finansministeren sørge for at årsavgift fra nå av ikke blir gjenstand for merverdiavgift?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Årsavgiften skrives ut til den som står oppført som eier av kjøretøyet pr. 1. januar i avgiftsåret. Leasede kjøretøy eies av leasingselskapet, og følgelig er det leasingselskapet som er ansvarlig for avgiften. Den som leaser bilen har i utgangspunktet ikke noe å gjøre med årsavgiften. For leasingselskapene vil årsavgiften være en omkostning ved driften på lik linje med andre omkostninger. Det er selvsagt ingen merverdiavgift på den årsavgift som skrives ut til leasingselskapene.

Bilutleie, herunder leasing, er en merverdiavgiftpliktig tjeneste. Etter merverdiavgiftsloven § 18 skal merverdiavgift beregnes av vederlaget på den avgiftspliktige omsetningen. Det er uten betydning hva man kaller vederlaget i fakturaen. At en del leasingselskaper fremstiller deler av leievederlaget som en viderefakturering av den årsavgift selskapet betaler til statskassen, fritar altså ikke for merverdiavgiftsplikt.

Etter min oppfatning ville det være en klar fordel om leasingselskapene hadde innbakt omkostningene ved årsavgiften i de øvrige terminbeløpene, og på den måten unngått de misforståelser som dagens faktureringspraksis medfører. Begrunnelsen for å holde fast ved dagens praksis er imidlertid selskapene nærmere til å svare på enn meg.