Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:564 (2005-2006)
Innlevert: 07.03.2006
Sendt: 08.03.2006
Besvart: 13.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Avtalen mellom Telemark politidistrikt og distriktets politihundeførere ble sagt opp med virkning fra den 23. februar 2006, på grunn av uenighet om godtgjøring for hundehold. Siden den datoen har Telemark politidistrikt stått uten politihundberedskap.
Vil statsråden intervenere overfor partene i denne konflikten, slik at innbyggerne i Telemark kan få det samme beredskapstilbudet som resten av landet har?

Begrunnelse

Politihunder er et viktig verktøy for politiet i forbindelse med skarpe oppdrag, leteaksjoner og narkotikasøk. Spesielt i forhold til skarpe oppdrag og leteaksjoner, så er det ingen tvil om at menneskeliv er spart.
Senest 29. januar 2006 ble en 19 år gammel Skiensgutt funnet sterkt nedkjølt i snøen etter en storstilt leteaksjon, av politihunden Æro fra Telemark politidistrikt.
Politihunder er også et viktig bidrag til å forebygge alvorlige hendelser og oppklaring av forbrytelser der sporsøk er viktig for å finne gjerningsmannen.
Dessverre foreligger det ingen statlige føringer for godtgjøring til hundeførere, for å stille sin private hund til disposisjon for politiet. Dette ser ut til å forårsake ulik praktisering av godtgjøring fra politidistrikt til politidistrikt, og kan være en kime til konflikt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Telemark politidistrikt har for tiden ingen avtale med hundeførere i politidistriktet etter at samtlige hundeførere har sagt opp sine avtaler med arbeidsgiver den 23. februar 2006.

Politidirektoratet opplyser at Telemark politidistrikt har iverksatt nødvendig tiltak for å sikre hundeberedskapen. Om det skulle være behov for hundestøtte, kan politidistriktet på kort varsel be om bistand fra andre distrikter og eksterne interesseorganisasjoner.

Telemark politidistrikt ønsker å opprettholde en hundetjeneste på tilfredsstillende nivå. Politidistriktenes lokale forhandlingsrett medfører imidlertid at det vil kunne bli forskjeller på dette området for de ulike distrikter imellom.

Telemark politidistrikt har imøtekommet kravet om økonomisk dekning for faktiske utgifter ved å ha hund, herunder også etableringstilskudd. Politidistriktet har imidlertid ikke etterkommet kravet om lønnsmessig kompensasjon, og opplyser at dette er en sak som må ses i sammenheng med lokale lønnsforhandlinger.

Jeg er selvsagt opptatt av at befolkningen i Telemark skal ha tilgang på de samme nødvendige polititjenester som resten av landet. Inngåelse av slike avtaler, som nevnt her, er delegert til de enkelte politidistrikt og det vil ikke være riktig av meg å gi føringer for slike forhandlinger.