Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:570 (2005-2006)
Innlevert: 08.03.2006
Sendt: 08.03.2006
Besvart: 14.03.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Rederiskatteutvalget har nå lagt frem sin innstilling. Innholdet fra flertallet i utvalget har sjokkert den maritime næringen fordi dersom flertallsinnstillingen blir fulgt opp politisk vil dette bety en rasering av Norge som skipsfartsnasjon.
Hvordan vil statsråden sikre at Norge i fremtiden skal være en av verdens tre fremste skipsfartsnasjoner?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: I Soria Moria-erklæringen har regjeringspartiene sagt at vi gjennom gode og stabile rammebetingelser vil bidra til å sikre arbeidsplasser og vekst i de maritime næringer, herunder videreføre og utvide ordninger for sjøfolk. Tilskuddsordningen for sjøfolk er økt med 165 mill. kr i 2006 og bevilgningen for budsjettåret 2006 utgjør 1 225 mill. kr. Regjeringen har videreført den gjeldende ordningen første halvår 2006, og utvider ordningen for flere sjøfolk om bord på konkurranseutsatte skip i NOR-registeret fra 1. juli 2006.

Den norske rederibeskatningen er til vurdering. Rederiskattutvalget ble satt ned under Bondevik II-regjeringen. Finansdepartementet vil sende innstillingen fra utvalget på høring, og Regjeringen vil foreta en grundig vurdering av utvalgets forslag og høringsuttalelsene.