Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:597 (2005-2006)
Innlevert: 10.03.2006
Sendt: 13.03.2006
Besvart: 16.03.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Karikaturene av profeten Muhammed har virket provoserende på muslimer verden over, noe Norge med rette har uttrykt forståelse for. Karikatursaken har imidlertid ført til at avisredaktører i bl.a. Jordan og Jemen er fengslet, sistnevnte risikerer dødsstraff.
Dersom utenriksministeren er enig i at karikaturene faller innenfor det ytringsfriheten bør tillate, vil han selv, eller i samarbeid med andre nærstående land, kommunisere dette til de to landene?

Begrunnelse

Det er viktig å ha en balansert politikk i forhold til karikatursaken. Norge skal uttrykke forståelse for at tegningene virker støtende på mange muslimer. Imidlertid skal Norge ikke akseptere at ytringsfriheten svekkes ved at en fri presse utsettes for overgrep. Blant annet i VG 10. mars 2006 står det om en avisredaktør i Jemen som risikerer dødsstraff for å ha trykket tegningene. To jordanske journalister er blitt fengslet for det samme. Når vestlige land nå styrker dialogen med muslimske religiøse og politiske ledere, må ytringsfriheten stå på dagsordenen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Etter min syn er det nå viktig å bidra aktivt til at karikatursaken ikke utnyttes til å legitimere innskrenkninger i ytringsfriheten eller andre grunnleggende menneskerettigheter. Vi skal være årvåkne overfor saker hvor enkeltpersoner risikerer straffereaksjoner i strid med grunnleggende menneskerettigheter som følge av publisering av karikaturtegningene. Dette er et helt grunnleggende hensyn for meg.

Norge kan på ulike måter og i ulike fora bidra til at ytringsfriheten ikke svekkes som følge av striden omkring karikaturtegningene ved å omtale dette der det er nødvendig. Dette er da også en del av det løpende arbeidet for å styrke menneskerettighetene, som alltid har høyeste prioritet i norsk utenrikspolitikk.

Den konkrete situasjonen representanten Solberg tar opp i sitt spørsmål om avisredaktører i Jordan og Jemen, gir grunn til stor bekymring, og departementet arbeider med å kartlegge deres situasjon nærmere.

Dersom det er grunn til å tro at de to redaktørene vil bli utsatt for straffeforfølgelse i strid med grunnleggende menneskerettighetsprinsipper, vil vi ta dette opp med de respektive lands myndigheter.

Samtidig er det viktig å være klar over at et svekket norsk omdømme i enkelte muslimske land, som følge av karikatursaken, kan innebære at visse former for norsk inngripen til fordel for fengslede enkeltpersoner kan virke mot sin hensikt.

Det er derfor nødvendig å avveie i hver enkelt situasjon hvilken tilnærmingsmåte som synes mest hensiktsmessig og virkningsfull. Jeg vil her føye til at i menneskerettighetsarbeidet har norske myndigheter et nært samarbeid med norske og internasjonale frivillige organisasjoner og det sivile samfunn, i tillegg til vårt arbeid gjennom FN-systemets organisasjoner, om hvilke kanaler og hvilke former for menneskerettighetsinnsats som er mest hensiktsmessig.