Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:603 (2005-2006)
Innlevert: 14.03.2006
Sendt: 14.03.2006
Besvart: 21.03.2006 av statsminister Jens Stoltenberg

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Statsråd Helen Bjørnøy er pekt på som en mulig bispekandidat i Hamar bispedømme.
Hvilke retningslinjer vil Regjeringen legge til grunn dersom det er aktuelt for noen av dens statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere å søke stillinger, der Regjeringen/Kongen i Statsråd selv eller et av departementene tar den endelige avgjørelsen?

Begrunnelse

Sosialistisk Venstrepartiets kirkepolitiske talsmann, Rolf Reikvam, har lansert miljøvernminister Helen Bjørnøy som ny biskop i Hamar. En bispeutnevnelse skjer som kjent etter en omfattende forutgående kirkelig avstemningsprosess. Forslaget aktualiserer spørsmålet om hvilke retningslinjer statsministeren akter å praktisere når det er aktuelt for statsråder, statssekretærer eller politiske rådgivere å søke stillinger, der endelig utnevning eller ansettelse foretas av departement eller Kongen/Regjeringen.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Under ulike regjeringer i etterkrigstiden har en fulgt den praksis at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere må ha sluttet i stillingen i en viss tid før regjeringen eller departementet foretar utnevning eller ansettelse i ny høyere stilling i staten.

Det sentrale har vært at vedkommende har fratrådt sin stilling en viss tid før tilsettingen avgjøres, og ikke at fratredelsen har funnet sted før vedkommende søker.

Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor en statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver søker en stilling hvor Kongen i statsråd eller et av departementene er tilsettingsmyndighet, tar Regjeringen sikte på å videreføre den praksis som er etablert under tidligere regjeringer.