Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:623 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Besvart: 23.03.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen har endelig besluttet at Norge skal søke medlemskap i Den europeiske patentorganisasjon (EPO).
Når skal Regjeringen søke og når forventer Regjeringen at Norge er medlem i EPO?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Norge signerte i oktober 1973 Den europeiske patentkonvensjonen, EPC, men har siden ikke ratifisert avtalen. Det betyr at det ikke er nødvendig å søke om medlemskap i EPO, men at vi har krav på å bli medlem ved å ratifisere avtalen.

Regjeringen har besluttet å sende saken om norsk tiltredelse til EPC på høring med sikte på å ratifisere avtalen. Slik ratifikasjon vil innebære at vi blir medlem i EPO. Nærings- og handelsdepartementet vil i nær fremtid sende forslaget på nasjonal høring.

Etter at høringen er gjennomført, vil det bli utarbeidet en odelstingsproposisjon om de nødvendige lovendringer og en stortingsproposisjon om ratifikasjon av EPC. Det tas foreløpig sikte på at disse proposisjonene kan legges frem for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2006 slik at norsk tiltredelse til Den europeiske patentorganisasjonen kan skje senest innen 1. januar 2008.