Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:762 (2005-2006)
Innlevert: 07.04.2006
Sendt: 10.04.2006
Besvart: 20.04.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Norge er en fiskeri- og kystnasjon. Dette fortrinnet er det viktig at Norge i sterkere grad videreutvikler både som næring, ernæring, kulturelt og merkevaremessig. Mange ulike virkemidler og tiltak bør og må tas i bruk. Et viktig virkemiddel kan være etablering av nasjonale fisketorg.
Vil statsråden ta noen initiativ til etablering av nasjonale fisketorg, og på hvilken måte vil lokale prosjekter kunne støttes?

Begrunnelse

Norge er en fiskeri- og kystnasjon, og vi har utviklet en god mattradisjon på fisk. Dette må vi bygge videre på, og Regjeringen har som et sentralt mål å løfte fram norsk sjømat som næring, kultur og merkevare. Det er imidlertid et paradoks at nordmenn spiser lite fisk sammenlignet med mange andre nasjoner, ca. 30-35 kg pr. år, og tendensen er fallende. Japanerne spiser for eksempel nær det dobbelte. Det gjøres svært mye positivt på eksportsida, men det må satses mer på kanskje vår beste ferskfisk og utvikle og tilrettelegge for fisk som merkevare både når det gjelder innbyggere, men også turister.
Jeg tror at etablering av nasjonale fisketorg kan bidra til å skape øke oppmerksomhet, fokus på fisk som en viktig ernæringskilde, fisk som kultur og tradisjon, og vil bidra til økt innenlandsk salg for sjømat. Mitt ønske er at fiskeriministeren kan ta initiativ og være med på de lokale initiativene som er for å etablere og videreutvikle eksisterende fisketorg.
Et slikt nasjonalt løft bør gjøres i samarbeid med fagkompetanse, næringen, lokale aktører, kommunene og fylkeskommunene.
Jeg håper at det kan iverksettes noen nasjonale prosjekter på å utvikle nasjonale fisketorg. Byer hvor dette kan etableres kan eksempelvis være Oslo, Bergen og Tromsø. Dagens fisketorg i Bergen, som er en merkevare, men trenger et løft for å vedlikeholde sitt merkenavn. Oslo mangler fisketorg, mens i Tromsø jobbes det lokalt med et prosjekt. Her dreier det seg om å skape en kombinasjon av fisketorg og fiskehall.
Statlige myndigheter kan bidra i form av kompetanse og økonomi. Det handler om å skape noen nasjonale flaggskip og utstillingsvinduer for norsk og internasjonal sjømat.
Målet er også å skape attraksjoner for tilreisende og dra en forbindelse med de kystnære fiskerne og fiskehallen.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Stortingsrepresentanten viser til at innenlandsk konsum er lavere enn i andre land som for eksempel Japan, og at tendensen er fallende. Derfor bør det i større grad satses på tiltak som kan øke konsumet hos innbyggerne, og også hos turistene som besøker Norge. Stortingsrepresentanten mener at etablering av nasjonale fisketorg kan bidra til nettopp dette, da spesielt i byer som Oslo, Bergen og Tromsø.

Jeg vil innledningsvis slutte meg til at det er viktig å opprettholde og øke innenlandsk konsum av fersk fisk og fiskeprodukter, og å styrke Norges merkenavn som fiskerinasjon.

Nasjonale fisketorg kan være én måte å gjøre dette på. Disse kan bidra til å opprettholde og synliggjøre fiskeritradisjonen, både for lokale innbyggere og for turister. Et slikt utstillingsvindu som et fisketorg kan være, vil kunne bidra til en sterkere profilering av Norge som fiskerinasjon og dermed bidra til å løfte frem norsk sjømat som næring, kultur og merkevare.

Jeg er kjent med at det er igangsatt et prosjekt for etablering av en kombinert fiskehall/fisketorg i Tromsø, og at det er nedsatt et utvalg bestående av både lokale myndigheter og næringsaktører. Jeg ser svært positivt på slike tiltak og finner det naturlig at slike initiativ blir tatt på kommunenivå. Fiskeri- og kystdepartementet stiller seg imidlertidig positivt til å bidra med råd og veiledning dersom det oppstår problemer der det kan være hensiktsmessig å koble inn departementet.