Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:810 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 05.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): For Fremskrittspartiet er det viktig at Altinn gir størst mulig merverdi for næringslivet. I fjor høst savnet mange i næringslivet det å få skatteoppgjøret tilgjengeliggjort over Altinn, særlig fordi dette forenkler kommunikasjonen mellom skattyteren og fullmektig.
Kan finansministeren si hvorvidt årets skatteoppgjør blir tilgjengelig i Altinn, og hva som eventuelt er årsaken til at dette ikke kommer i år heller?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skatteetaten har gjennom flere år videreutviklet og forbedret elektroniske løsninger for næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister. Jeg vil blant annet trekke fram at det i 2005 ble innført en ny og bedre internettbasert selvangivelse, hvor tilnærmet alle lønnstakere kan gjøre endringer på samtlige selvangivelsesposter. I 2006 ble i alt 1,4 millioner selvangivelser levert via denne tjenesten. Nytt av året er at lønnstakere og pensjonister som leverte selvangivelsen for 2005 over Internett, kan motta skatteoppgjøret elektronisk i Altinn dersom de krysset av for dette ved leveringen. Skatteetaten har besluttet at tjenesten skal videreutvikles til også å omfatte forskuddspliktige næringsdrivende. Etter planen skal disse skattyterne få tilgang til sine skatteoppgjør i Altinn høsten 2006.