Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:815 (2005-2006)
Innlevert: 27.04.2006
Sendt: 28.04.2006
Besvart: 05.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Sjefsøkonom Steinar Juel i Nordea uttalte nylig til NTB at regjeringsskiftet vil medføre 0,5 pst. høyere rente enn vi ellers ville hatt. Begrunnelsen for denne faglige vurderingen er de prioriteringene den rød-grønne regjeringen har varslet. Høyere rente vil medføre økte kostnader for både private husholdninger og for næringslivet, og vil også øke sannsynligheten for en uønsket kronestyrkelse.
Er finansministeren enig i at rød-grønn politikk vil gi anslagsvis 0,5 pst. høyere rente enn vi ellers ville hatt?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I likhet med regjeringen Bondevik II legger Regjeringen til grunn de retningslinjene for budsjettpolitikken som Jens Stoltenbergs første regjering la fram våren 2001, og som et bredt flertall på Stortinget har sluttet seg til. Retningslinjene innebærer at petroleumsinntektene skal fases gradvis inn i norsk økonomi om lag i takt med forventet realavkastning av Statens pensjonsfond - Utland, anslått til 4 pst. Samtidig skal det legges stor vekt på å jevne ut svingninger i økonomien for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.

Regjeringen har understreket at den vil føre en finanspolitikk som bidrar til en stabil økonomisk utvikling både på kort og på lang sikt. Innenfor en forsvarlig ramme vil Regjeringen prioriterer fellesskapet og offentlig velferd framfor skattelettelser. Vårt budsjett for 2006 innebar samme bruk av oljepenger som budsjettforslaget til regjeringen Bondevik II. Budsjettet ble godt mottatt i finansmarkedene og ble ikke ledsaget av noen endring i rentenivået. Jeg er derfor ikke enig i at det er dekning for påstanden til Steinar Juel.