Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:828 (2005-2006)
Innlevert: 02.05.2006
Sendt: 02.05.2006
Besvart: 10.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Ektefeller som driver felles bedrift anses skattemessig for å drive enkeltpersonforetak. Til tross for dette kan det i Enhetsregisteret kun registreres organisasjonsnummer på en av ektefellene. Foruten det rent betenkelige sett ut ifra et likestillingsperspektiv, innebærer denne manglende tilretteleggingen for ektefeller at man mister automatisk rollefunksjonalitet i Altinn.
Kan finansministeren si hva som er status i denne saken?

Begrunnelse

Det er tidligere tatt opp med Skattedirektoratet hvorvidt direktoratet sammen med Enhetsregisteret kan finne en løsning på hvordan man kan få til en registrering av foretaket på begge ektefellene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ved registrering i Enhetsregisteret legges alminnelige selskapsrettslige regler til grunn, og den skattemessige praksis har i utgangspunktet ingen betydning for registreringen. Registrering av en virksomhet som et enkeltpersonforetak innebærer at en fysisk person står ansvarlig for næringsvirksomheten. Dersom begge ektefellene ønsker å være registrert som eiere, må de velge en annen organisasjonsform, for eksempel ansvarlig selskap.

Før Enhetsregisteret ble etablert, godtok skatteetaten registrering av to innehavere av enkeltpersonforetak i merverdiavgiftsmanntallet. Denne praksisen er imidlertid avviklet, fordi slik registrering ble vurdert å være i strid med selskapsloven.

Når det gjelder forholdet til Altinn, vil jeg bemerke at personer som står oppført med roller i Enhetsregisteret, kan delegere rettigheter for utfylling og innsending av skjema til andre personer, dersom det er ønskelig.