Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:827 (2005-2006)
Innlevert: 02.05.2006
Sendt: 02.05.2006
Besvart: 09.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Det følger av ligningsloven kap. 6 at en rekke opplysninger fra såkalte tredjemenn skal innrapporteres til skatteetaten. I tillegg skal det sendes oppgave til skattyteren oppgaven gjelder. Det har vært ytret ønsker om å få disse opplysningene via Altinn, noe som særlig er nyttig der hvor foretak anvender ekstern regnskapsfører.
Kan finansministeren si hvorfor Skattedirektoratet ikke gjør slike innrapporterte opplysninger tilgjengelig over Altinn, når direktoratet likevel sitter på disse opplysningene?

Begrunnelse

Dette gjelder eksempelvis lønns- og trekkoppgaver og saldo- og renteoppgaver fra finansieringsinstitusjoner.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Skatteetaten prioriterer Altinn som hovedkanal for tjenester både overfor næringsliv og borgere. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle nye og forbedre eksisterende løsninger. Flere skjemaer for næringslivet vil etter hvert bli tilgjengelig i Altinn, og en vil øke andelen forhåndsutfylte opplysninger. Dette utviklingsarbeidet er omfattende og komplekst, og etaten må derfor gå skrittvis frem. I sine prioriteringer legger etaten vekt på områder som er viktige for næringslivets effektivitet. Lønns- og trekkoppgavene har høy prioritet og planlegges tilbudt i løpet av 2006.

Det arbeides aktivt med å få til en løsning med forhåndsutfylt selvangivelse for forskuddspliktige næringsdrivende, men en endelig løsning ligger noe frem i tid. Omfanget av årlige saldo- og renteoppgaver fra bankene mv. er svært stort. De tekniske og merkantile forhold ligger foreløpig ikke til rette for å kunne gjøre disse opplysningene tilgjengelige i Altinn.