Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til statsministeren

Dokument nr. 15:829 (2005-2006)
Innlevert: 02.05.2006
Sendt: 02.05.2006
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 09.05.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Regjeringen har som svar på gjentatte spørsmål fra Fremskrittspartiet om statlig engasjement i et gassrør til Grenland, henvist til at man må vente på utredningsrapporten til Gassco. Nå går ordfører Anne Margrethe Blaker (A) i Bamble kommune ut og garanterer at gassrøret vil bli lagt. I Porsgrunn Dagblad 28. april 2006 sier hun at investorene nå er på plass.
Deler statsministeren Anne Margrethe Blakers syn på saken, og er statsministeren nå villig til å garantere for et gassrør til Grenland og Sør- og Østlandet?

Begrunnelse

Regjeringen har i de siste ukene vært godt representert i Telemark. I tillegg til statsministeren, så har olje- og energiministeren og næringsministeren vært på besøk, og alle har blitt konfrontert med Grenland befolknings ønske om et gassrør til regionen. Ingen av Regjeringens medlemmer vil garantere for gassrør eller statlig ansvar for gassrøret, og ifølge oppslag i TA 22. april 2006 sa statsministeren på fylkesårsmøte i Arbeiderpartiet i Telemark: "Vi må tross alt ha noen i enden av røret som vil bruke gassen" og videre som kommentar til kostnadene for røret: "Det er betydelige summer, og vi må sette oss sammen med bedriftene for å finne veien videre."
Nå går altså ordfører i Bamble kommune, og leder av Telemark Gassforum, Anne Margrethe Blaker, ut og sier at investorene er på plass, og da burde regjeringens avklaring om statlig ansvar for, og bidrag til gassrøret, ikke behøve å drøye ut i tid.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Spørsmålet er oversendt olje- og energiministeren for besvarelse på vegne av Regjeringen.

Gassco leverte 15. desember 2005 en rapport om legging av gassrør til Grenland og Skogn. Rapporten var en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 270, jf. Innst. S. nr. 135 (2004-2005). Der ble Regjeringen bedt om å gi et statlig selskap, sammen med kommersielle aktører, i oppdrag å gå inn i konkrete drøftinger med industrien i Grenland og Trøndelag med sikte på å realisere rørløsninger for transport av gass.

Gassco har fått tilstrekkelig tilslutning fra interessenter til å fortsette prosjekteringen av Grenlandsrøret, som er utvidet til å inkludere avgrening til Agder og videreføring til Østfold og Vest-Sverige. Prosessen rundt gassrøret til Skogn videreføres ikke i denne omgang.

I Gasscos prosjekt har det hele tiden vært grunnleggende å undersøke det kommersielle grunnlaget for legging av rør. For Grenlandsrøret løper altså denne prosessen videre i år, og jeg vil understreke at det er resultatene av dette arbeidet som vil vise om det finnes kommersielt grunnlag for rørbygging. Regjeringen vil derfor vente med å ta stilling til spørsmålet om statlige myndigheters rolle i forhold til infrastruktur for gass til resultatene av Gasscos arbeid foreligger.