Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:830 (2005-2006)
Innlevert: 02.05.2006
Sendt: 02.05.2006
Besvart: 09.05.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): I henhold til uttalelser gitt av leder for Telemark Gassforum, Anne Margrethe Blaker, vil olje- og energiministeren nå gi en redegjørelse for Regjeringens syn på det statlige engasjementet og bidrag til et gassrør, og vil Regjeringen hvis investorene til et gassrør er på plass, overlate prosjektering, bygging, eierskap og drift til en investorgruppe uten at staten deltar, sett i lys av tidligere uttalelser fra olje- og energiministeren?

Begrunnelse

Olje- og energiministeren har gjentatte ganger blitt konfrontert med Regjeringens syn på, og deltakelse i et gassrør til Grenland og Sør- og Østlandet av Fremskrittspartiets medlemmer på Stortinget. Selv om olje- og energiministeren har uttalt seg positivt om prosjektet, har det aldri kommet garantier om størrelse på statlig bidrag eller noen garantier for deltakelse og eierskap. I Telemarksavisa 18. april 2006 uttaler olje- og energiministeren seg på følgende måte: "Dersom prosjektet kan finansieres uten statlig hjelp vil det være det beste og raskeste veien å gå, understreker Enoksen."
I Porsgrunn Dagblad 28. april uttaler ordfører i Bamble kommune og leder av Telemark gassforum, Anne Margrethe Blaker (Arbeiderpartiet), "Gassrøret kommer. Investorene er på plass." Dermed ser det ut til at de finansielle aktørene er på plass. Regjeringens tidligere motargumenter for å ikke avklare det statlige engasjementet, som har vært å vente på investorer eller kjøpere av gass, ser nå ut til å være besvart.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Gassco leverte 15. desember 2005 en rapport om legging av gassrør til Grenland og Skogn. Rapporten var en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 270, jf. Innst. S. nr. 135 (2004-2005). Der ble Regjeringen bedt om å gi et statlig selskap, sammen med kommersielle aktører, i oppdrag å gå inn i konkrete drøftinger med industrien i Grenland og Trøndelag med sikte på å realisere rørløsninger for transport av gass.

Gassco har fått tilstrekkelig tilslutning fra interessenter til å fortsette prosjekteringen av Grenlandsrøret, som er utvidet til å inkludere avgrening til Agder og videreføring til Østfold og Vest-Sverige. Prosessen rundt gassrøret til Skogn videreføres ikke i denne omgang.

I Gasscos prosjekt har det hele tiden vært grunnleggende å undersøke det kommersielle grunnlaget for legging av rør. For Grenlandsrøret løper altså denne prosessen videre i år, og jeg vil understreke at det er resultatene av dette arbeidet som vil vise om det finnes kommersielt grunnlag for rørbygging. Regjeringen vil derfor vente med å ta stilling til spørsmålet om statlige myndigheters rolle i forhold til infrastruktur for gass til resultatene av Gasscos arbeid foreligger.