Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:837 (2005-2006)
Innlevert: 02.05.2006
Sendt: 03.05.2006
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 15.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Ifølge Aftenposten den 2. mai er det er 2 måneders ventetid for å få time når man skal ha bilskilt på Østlandet. Folk sitter i kø om natten i håp om å få ordnet skiltet på dagen.
Hvilke konkrete tiltak vil fornyings- og administrasjonsministeren ta for å få slutt på denne uverdige situasjonen?

Begrunnelse

Jeg har i den senere tid blitt kontaktet av mange privatpersoner og småbedriftseiere som er svært fortvilt over situasjonen ved blant annet trafikkstasjonen på Billingstad i Asker og Bærum. Det hevdes at det har vært ille i årevis, men at situasjonen nå er "katastrofal". Det hevdes av flere som har vært i kontakt med meg at de siste ukene har situasjonen vært at det er 2 måneder ventetid for å få periodisk kjøretøykontroll, og forhandlere og private som vil ha registrert sine importbiler må stille seg i kø ved 4-5-tiden om morgenen for å ha håp om å få komme til på en av de (altfor) få timene som er tilgjengelige, og bare enkelte dager i uken.
Det hevdes at situasjonen er uholdbar, og det fryktes at det blir verre til sommeren.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet ble overført fra fornyings- og administrasjonsministeren.

Statens vegvesen har under forrige regjering gjennomført endringer for å tilpasse sin tjenestestruktur til ny organisasjon og innføring av ny teknologi. I tillegg er det gjort tiltak for likebehandling og bedre kvalitet på de tjenestehandlinger som gjennomføres. Det har dessverre blitt et misforhold mellom omfanget av etterspurte tjenester og ressursene vegvesenet har til rådighet, spesielt i tider med ekstra stor etterspørsel. Bruk av ny teknologi for utførelsen av ulike tjenestehandlinger har heller ikke fått det omfang som var forutsatt, og som ble lagt til grunn for ressurstilpasningen. Totalt sett har dette gitt ventetider som er uakseptable. Dette gjelder i hovedsak det sentrale Østlandsområdet.

Jeg har nå bedt Vegdirektoratet å pålegge regionene å gjennomføre umiddelbare tiltak for å bedre tjenestetilbudet og redusere ventetidene ved sine trafikkstasjoner. Det er spesielt påpekt at dette gjelder i Oslo-området, men også andre regioner skal vurdere sin situasjon. Konkret skal kontroller uten timebestilling ("drop-in") gjøres mer vanlig og tilgjengelig. Det forutsettes at man skal ha høy fleksibilitet og effektivitet for å ekspedere enkle oppgaver hvor volumet er stort.

Statens vegvesen har, der dette har vært nødvendig av kapasitetshensyn, valgt å nedprioritere tilbudet om periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll). Dette fordi slike kontroller tilbys med tilstrekkelig kapasitet av andre kontrollorganer. Tilgjengelige ressurser skal i størst mulig grad benyttes for å gjennomføre myndighetsoppgaver som kun utføres av Statens vegvesen. Dette gjelder bl.a. kontroll og godkjenning av bruktimporterte kjøretøy og godkjenning av kjøretøy som brukes i mange typer av næringstransport. Vegvesenet vil tilstrebe løsninger som møter kundenes ønsker og behov mht. tilgjengelighet og ventetider.

I Revidert nasjonalbudsjett for 2006 foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 5 mill. kr til Statens vegvesen for å utvide åpningstidene og redusere køene ved trafikkstasjonene.

Det er Regjeringens klare mål at brukerne av trafikkstasjonene skal være sikret et godt og tilgjengelig tjenestetilbud over hele landet. Jeg stanset derfor nedleggingen av trafikkstasjoner høsten 2005. En helhetlig plan for disse tjenestene er under utarbeiding og Statens vegvesens forslag vil bli sendt på høring i løpet av sommeren, slik at sentrale og lokale instanser får mulighet til å uttale seg. Samferdselsdepartementet vil behandle saken i løpet av høsten.