Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:852 (2005-2006)
Innlevert: 05.05.2006
Sendt: 05.05.2006
Besvart: 12.05.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Hvilken statsråd har det formelle ansvaret for jordbruksoppgjøret, og hva er begrunnelsen for eventuelle endringer i ansvarsforhold?

Begrunnelse

Ifølge oppslag i Nationen 27. april 2006 fremgår det at det dagen før ble klart at landbruksministeren for første gang blir formelt ansvarlig for jordbruksoppgjøret. Jordbruksoppgjøret har tidligere vært styrt av administrasjonsministeren.
I artikkelen fremgår det imidlertid ikke hvor overføringen av ansvaret formelt sett er vedtatt, begrunnelsen for overføringen eller hvor informasjonen stammer fra.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Fra i år har landbruks- og matministeren det formelle ansvaret for jordbruksoppgjøret, og stortingsproposisjonen om oppgjøret vil gå fra Landbruks- og matdepartementet. Denne overføringen er mer å anse som en formalitet, ved at det formelle ansvaret for utformingen av rammebetingelser, virkemidler og inntektsmuligheter i jordbruket (herunder ansvaret for kap. 1150 på statsbudsjettet), overføres dit hovedansvaret ligger og har ligget.

Etter fullmakt fra Regjeringen styres arbeidet med jordbruksforhandlingene gjennom Statens forhandlingsutvalg, med representasjon fra fire likeverdige departement (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet). Antall departement, og hvilke departement som har deltatt i forhandlingsutvalget direkte, har variert over tid. Forhandlingsutvalget har likevel i en årrekke vært ledet av departementsråden i Landbruks- og matdepartementet, som også har hatt sekretariatsfunksjonen for forhandlingsutvalget. Fortsatt vil Statens forhandlingsutvalg være sammensatt av disse fire departementene og arbeidet bli samordnet av statsministeren.

Denne ordningen blir dermed slik som ordningene er for de frittstående gruppene innenfor helsesektoren, hvor Arbeids- og inkluderingsdepartementet deltar, men hvor fagdepartementet har ansvar for proposisjonen mv.