Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:869 (2005-2006)
Innlevert: 11.05.2006
Sendt: 11.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Er det riktig at statsråden vurderer å ikke tildele konsesjon for utbygging av digitalt bakkenett for TV?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 44 (2002-2003) vedtok et flertall, bestående blant annet av Arbeiderpartiet, at det skal utlyses konsesjon for digitalt bakkenett for TV. Allerede under behandlingen av saken var de negative sidene godt kjent. Folk må selv kjøpe en boks og et digitalkort til hver TV de har hjemme og på hytta. Og noen vil oppleve at de ikke får inn de nye signalene hvis hytta ligger i et område der det blir dårlig mottak. De vil spørre hvorfor de ikke kan beholde det gamle systemet. Her har det altså lenge vært klart at et digitalt bakkenett medfører store utfordringer.
Norsk Telegrambyrå (NTB) refererte onsdag 10. mai at kulturministeren under Mediedagene i Bergen har sagt at det kanskje ikke deles ut konsesjon. Dette i strid med Stortingets vedtak.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: 29. juni 2005 ble en konsesjon for etablering og drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn kunngjort. Kunngjøringen gjør bl.a. rede for premissene Stortinget hadde lagt i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 44 (2002-03) Om digitalt bakkenett for fjernsyn. Norges Televisjon AS var eneste søker på konsesjonen. Regjeringen arbeider med sikte på å tildele konsesjonen på grunnlag av kunngjøringen.

Stortingsrepresentant Knudsen synes i begrunnelsen for sitt spørsmål å legge til grunn at Stortingets behandling av St.meld. nr. 44 (2002-2003) Om digitalt bakkenett for fjernsyn innebærer en plikt til å tildele konsesjonen for etablering og drift av et digitalt bakkenett for fjernsyn. Jeg mener det ikke er grunnlag for et slikt syn. I Innst. S. nr. 128 (2003-2004) gir derimot flertallet sin "[...] tilslutning til at Regjeringen gir konsesjon til etablering av et digitalt bakkenett for fjernsyn i Norge og at sendingene i det analoge bakkenettet kan avvikles innen utgangen av 2007, på de premisser som er nærmere beskrevet i denne innstillingen." Etter mitt syn kan dette ikke tolkes annerledes enn at en konsesjon kan gis og avvikling av analoge signaler kan aksepteres forutsatt at Stortingets premisser er oppfylt.

Regjeringen er nå i sluttfasen i arbeidet med å vurdere konsesjon for digitalt bakkenett. Sentralt for Regjeringen vil forbrukernes interesse være, de må oppleve overgangen til et digitalt TV-system som noe som gir merverdi og som forsvarer de kostnadene det vil innebære.