Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:883 (2005-2006)
Innlevert: 15.05.2006
Sendt: 15.05.2006
Besvart: 23.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden ta noen initiativ for at elever på den norske skolen på Costa del Sol får fortsette sin utdanning utover GK-nivå?

Begrunnelse

Aftenposten 4. mai 2006 melder at enkelte elever ved den norske skolen på Costa del Sol i Spania risikerer å bli stående uten studietilbud etter at Utdanningsdirektoratet har avslått søknad om godkjennelse av skoletilbud på VK1-nivå.
Ifølge artikkelen i Aftenposten rammer dette i utgangspunktet kun fire elever, men avslaget innebærer også at fjorten elever blir stående uten skoletilbud fra og med kommende høst.
Det virker urimelig at man gir godkjenning til undervisning på GK-nivå ved denne skolen, men ikke til VK1 og ev. VK2, all den tid dette dreier seg om et relativt lite antall elever som har påbegynt et utdanningsløp. Disse elevene, samt deres foresatte, kommer følgelig i en svært uheldig klemme, og opplever en betydelig grad av usikkerhet i forbindelse med det videre utdanningsløp.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Representanten Dørum stiller spørsmål ved om jeg vil ta noe initiativ for at elever ved Den norske skole Costa del Sol får fortsette sin utdanning utover GK-nivå. I begrunnelsen for spørsmålet vises til at Utdanningsdirektoratet har avslått søknad om godkjenning av skoletilbud på VK1-nivå. Jeg vil vise til at Utdanningsdirektoratet er delegert myndighet til å behandle søknader om godkjenning etter friskoleloven, herunder søknader om driftsendringer. Dette innebærer at det er direktoratet som avgjør sakene i første instans, mens departementet er klageinstans. Det vil derfor ikke være riktig av meg å kommentere den konkrete saken nærmere på det nåværende tidspunkt.