Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:913 (2005-2006)
Innlevert: 22.05.2006
Sendt: 22.05.2006
Besvart: 30.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Vil statsråden ta initiativ til å få fjernet spilleautomater på de offentlige sykehusene og poliklinikkene?

Begrunnelse

Antallet spilleavhengige har økt sterkt i Norge. Mange spilleavhengige har behov for hjelp fra helsevesenet for å komme ut av sin spilleavhengighet. Det er da et paradoks at sykehus og poliklinikker har plassert spilleautomater i sine lokaler. I tillegg til at dette for mange blir et helseproblem, er det et økonomisk problem for de familier som rammes. Vi vet av undersøkelser (MMI) at 9 av 10 spillekroner kommer fra personer som har spilleproblemer, eller som står i fare for å utvikle spillavhengighet. Vi leste i VG 19. mai i år at avdelingsdirektør Ivar Johan Kirkfjell ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen vil fjerne spilleautomater ved sykehusets poliklinikk. Dette er et prisverdig initiativ. Som sykehuseier bør staten ved statsråden sørge for at alle automater fjernes fra sykehusenes og poliklinikkenes korridorer.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: La meg innledningsvis slå fast at Regjeringen tar problematikk knyttet til spilleavhengighet på alvor. I utgangspunktet er min prinsipielle holdning at man skal være varsom og restriktiv med plassering av spilleautomater i offentlige arealer, inklusiv sykehusvirksomhet. I begrunnelsen til stortingsrepresentant Dåvøys spørsmål vises det til at antallet spilleavhengige har økt sterkt i Norge. Videre at det er et paradoks at sykehus og poliklinikker har utplassert spilleautomater i sine arealer. I den utstrekning dette er tilfellet, er jeg enig i at det kan synes malplassert og virke uheldig. Samtidig er plassering av spilleautomater generelt noe som er vanlig i forbindelse med kioskvirksomhet, som også i sykehussammenheng driftes i privat regi på bakgrunn av avtaleinngåelser.

I første omgang har jeg behov for å danne meg et bedre bilde av i hvilken utstrekning og i hvilke former utplassering av spilleautomater finner sted i sykehus og poliklinikker per i dag. Jeg vil ta kontakt med de regionale helseforetakene og få gjennomført en kartlegging av i hvilken grad det er utplassert slike automater i sykehusene, og hvorvidt dette eksisterer i selve sykehusarealene og/eller tilknyttet kioskvirksomhet.

På bakgrunn av nevnte informasjonsinnhenting vil jeg dernest vurdere mulig behov for tiltak. For privat drevne kiosker i sykehusenes arealer kan det foreligge avtaler og forpliktelser knyttet til automatutplassering som departementet per i dag ikke kjenner, og som vil kunne innvirke på videre vurdering. Jeg har for øvrig også merket meg enkeltsaken i Helse Nord, som det refereres til i spørsmålsbegrunnelsen, som et positivt lokalt initiativ.